Εργοθεραπευτής  
Πουλιάση Μελπομένη 

  Πάτρα
  2614000184

  Κέντρα ειδικών θεραπειών  
Κέντρο Λογοθεραπείας

  Πάτρα
  6946903470

  Κέντρα ειδικών θεραπειών  
Κέντρο Λογοθεραπείας

  Πάτρα
  6907589823

  Κέντρα ειδικών θεραπειών  
Ειδική Θεραπευτική Παρέμβαση

  Πάτρα
  6947126055