Λογοπαθολόγοι/Λογοθεραπευτές  
Χριστοφορίδου Αναστασία

  Δράμα
  6958452322

  Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  
Βρεφονηπιακός Σταθμός, Νηπιαγωγείο

  Δράμα
  2521036788

  Λογοπαθολόγοι/Λογοθεραπευτές  
Υπηρεσίες Λογοθεραπείας

  Δράμα
  6973186976