Κέντρα ειδικών θεραπειών  
Μαραγκός Αντώνης  

  Αθήνα
  2155355999