Ακουστικά Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Επίγνωση Tomatis Centre/Ακουστικο-Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Ιωάννινα
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης(KΔΑΠ)

Το Δέντρο της Γνώσης

Ιωάννινα
Λογοπαθολόγοι/Λογοθεραπευτές

Αρχοντή Βασιλική

Ιωάννινα
Λογοπαθολόγοι/Λογοθεραπευτές

Μαγιώνα Ιωάννα

Ιωάννινα